Opći uvjeti upotrebe


Opći uvjeti upotrebe odnose se na pristup i upotrebu ove web stranice. Nemojte je koristiti ako se s njima ne slažete. Web stranica je razvijena I administrira se od strane firme Agintia d.o.o. Zadržavamo pravo da prekinemo ili napravimo djelomične ili potpune promjene web stranice ili općih uvjeta upotrebe, naših općih uvjeta korištenja ili uvjeta prodaje i isporuke. Imajte u vidu da takve promjene možemo napraviti po vlastitoj diskreciji i bez prethodne najave. Prema tome, moramo Vas zamoliti da sljedeći put kada posjetite našu stranicu, ponovo provjerite uvjete kako biste se upoznali s promjenama do kojih je eventualno došlo.


Predaja upotrebe i koristi

Svi detalji, dokumenti i ilustracije koji su objavljeni na ovoj stranici vlasništvo su Agintie.


Ograničena odgovornost

Kompanija Agintia sastavila je detaljne informacije koje se nalaze na ovoj web stranici koristeći interne i eksterne izvore, po svom najboljem znanju i uvjerenju i uz primjenu profesionalne odgovornosti. Mi neprestano nastojimo proširiti i ažurirati te informacije. Informacije na ovoj web stranici namjenjene su isključivo predstavljanju kompanije Agintia, njenih proizvoda i usluga. Međutim, nisu dani ni uvjerenje niti garancija, bilo izričito ili prešutno, koji bi se odnosili na kompletnost ili točnost informacija na ovoj web stranici. Molimo Vas, imajte na umu da ove informacije, iako točne na dan kada su objavljene, mogu biti zastarjele. Stoga Vam preporučujemo da provjerite svaku informaciju koju pročitate na ovoj web stranici prije nego što je upotrijebite u bilo kojem obliku. Savjet koji je dan na ovoj internet stranici ne sprječava Vas da obavite vlastite provjere našeg posljednjeg savjeta – posebno kada su u pitanju naše liste s podacima o sigurnosti materijala i tehničkim specifikacijama – kao i provjere naših proizvoda, u pogledu njihove prikladnosti za namjeravane procese i svrhe. Ukoliko su Vam potrebni bilo kakvi savjeti ili instrukcije u vezi s našim proizvodima i uslugama, molimo Vas da nam se direktno obratite. Korisnici ove web stranice izjavljuju da su upoznati s činjenicom da koriste pristup ovoj internet stranici i njenom sadržaju na vlastiti rizik. Ni Agintia, niti treće strane koje sudjeluju u pisanju, produkciji ili prenošenju ove web stranice ne mogu biti odgovorne za štetu ili povredu koje nastanu kao rezultat pristupa ili nemogućnosti pristupa ovoj web stranici te korištenja ili nemogućnosti korištenja ove web stranice, ili kao rezultat činjenice da ste se oslonili na informacije dane na ovoj web stranici.


Poveznice na web stranice trećih strana

Ova webstranica sadrži poveznice i reference na web stranice trećih strana. Postavljanjem takvih poveznica i referenci, kompanija Agintia ne daje svoju suglasnost u pogledu sadržaja tih web stranica. Osim toga, Agintia ne prihvaća nikakvu odgovornost za dostupnost ili sadržaj tih web stranica, niti odgovornost za štetu ili povredu koje nastanu kao rezultat korištenja njihovog sadržaja, u bilo kojem obliku. Agintia ne daje nikakvu garanciju da stranice, za koje postoje poveznice, pružaju informacije dosljedne kvalitete. Poveznice na druge web stranice daju se korisnicima isključivo radi praktičnosti. Korisnici pristupaju takvim web stranicama na vlastiti rizik. Izbor poveznica ne može ni na koji način ograničiti korisnike na korištenje stranica čije su poveznice upotrijebili.


Međunarodni korisnici

Internet stranica se provjerava, vodi i ažurira od strane Agintia d.o.o. Zagreb. Namijenjena je lokalnoj upotrebi. Agintia ne garantira da su detalji koji su predstavljeni na web stranici točni u svjetskim okvirima i, naročito, da će proizvodi i usluge biti dostupni u istom obliku, veličini i pod istim uvjetima u cijelom svijetu.

Ukoliko se pozovete na web stranicu ili skinete nekakav sadržaj, obratite pažnju da je Vaša vlastita odgovornost da postupate u skladu s lokalnim zakonima koji se primjenjuju na određenom mjestu.

Proizvodi koji se spominju na ovoj internet stranici se mogu pojaviti u drugačijem pakiranju, u različitoj veličini pakiranja, s drukčijim slovima i oznakama, ovisno o državi.


Mjerodavno pravo

Na sva pravna potraživanja i tužbe koje su vezane uz ovu web stranicu ili njezinu upotrebu primjenjuje se pravo Republike Hrvatske, te mjere međunarodnog privatnog prava i Haške konvencije u vezi s Jedinstvenim zakonom o međunarodnoj prodaji dobara od 1. srpnja 1964. godine i Konvencija o prodaji robe UN-a od 1. travnja 1980. godine.